Dai Jung Distributing
phoenix barge por kwan lee brand pantai trung nguyen china delight uncle chen ajinomoto hsin tung yang miscellaneous

Products by "Ajinomoto"

 
product code:
SASS004
brand:
AJINOMOTO
product description:
AJINOMOTO
(粗針)味精
packaging:
40X454G 
packing:
CS
Sass004_t
product code:
SASS009
brand:
AJINOMOTO
product description:
AJINOMOTO PORK SEASONING MIX
packaging:
20X425G 
packing:
CS
Sass009_t
product code:
SASS010
brand:
AJINOMOTO
product description:
AJINOMOTO CHICKEN SEASONING MIX
packaging:
20X425G 
packing:
CS
Sass010_t
product code:
SMSG002
brand:
AJINOMOTO
product description:
AJINOMOTO MSG
日本味精
packaging:
50LB 
packing:
BG
Smsg0021_t
product code:
SMSG005
brand:
AJINOMOTO
product description:
AJINOMOTO MSG
日本味精
packaging:
48X1LB 
packing:
CS
Smsg0051_t
product code:
SMSG008
brand:
AJINOMOTO
product description:
AJINOMOTO MSG
日本味精
packaging:
16X3LB 
packing:
CS
Smsg008_t
product code:
SMSG009
brand:
AJINOMOTO
product description:
AJINOMOTO MSG
日本味精
packaging:
120X5OZ 
packing:
CS
Smsg009_t